Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 268 267 268 266
27/01 kl 01 293 296 299 298
27/01 kl 02 294 301 300 304
27/01 kl 03 270 282 278 280
27/01 kl 04 230 239 236 236
27/01 kl 05 187 191 190 191
27/01 kl 06 152 150 150 155
27/01 kl 07 126 130 128 135
27/01 kl 08 120 133 135 134
27/01 kl 09 143 154 159 155
27/01 kl 10 198 200 206 203
27/01 kl 11 262 259 264 264
27/01 kl 12 321 325 318 325
27/01 kl 13 358 382 367 367
27/01 kl 14 375 404 396 381
27/01 kl 15 364 387 385 362
27/01 kl 16 330 333 334 316
27/01 kl 17 276 263 262 255
27/01 kl 18 207 200 194 197
27/01 kl 19 151 159 152 155
27/01 kl 20 122 142 139 135
27/01 kl 21 134 149 150 142
27/01 kl 22 170 176 178 171
27/01 kl 23 220 222 222 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 310 317 404 344 374
Max fra modell: 25.01 18 310 316 396 341 415
Max fra modell: 25.01 12 310 319 381 347 414
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm