Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 3 22 17 -
27/01 kl 01 9 25 13 -
27/01 kl 02 11 28 13 -
27/01 kl 03 10 29 20 -
27/01 kl 04 13 30 25 -
27/01 kl 05 16 36 29 -
27/01 kl 06 21 45 31 -
27/01 kl 07 25 50 36 -
27/01 kl 08 30 53 41 -
27/01 kl 09 30 58 40 -
27/01 kl 10 32 66 41 -
27/01 kl 11 36 69 43 -
27/01 kl 12 45 77 55 -
27/01 kl 13 50 80 76 -
27/01 kl 14 50 80 88 -
27/01 kl 15 51 78 94 -
27/01 kl 16 50 76 88 -
27/01 kl 17 55 80 77 -
27/01 kl 18 56 83 68 -
27/01 kl 19 54 81 65 -
27/01 kl 20 49 76 65 -
27/01 kl 21 47 73 64 -
27/01 kl 22 45 70 58 -
27/01 kl 23 42 66 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 28 83 75 78
Laveste værets virkning 0 -10 3 -10 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm