Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 223 52 275 -
28/01 kl 01 267 55 322 -
28/01 kl 02 289 55 344 -
28/01 kl 03 280 49 329 -
28/01 kl 04 242 42 284 -
28/01 kl 05 189 35 224 -
28/01 kl 06 138 36 174 -
28/01 kl 07 103 38 141 -
28/01 kl 08 89 33 122 -
28/01 kl 09 99 26 125 -
28/01 kl 10 133 17 150 -
28/01 kl 11 185 16 201 -
28/01 kl 12 242 11 253 -
28/01 kl 13 288 8 296 -
28/01 kl 14 313 4 317 -
28/01 kl 15 307 5 312 -
28/01 kl 16 272 1 273 -
28/01 kl 17 216 1 217 -
28/01 kl 18 158 3 161 -
28/01 kl 19 111 4 115 -
28/01 kl 20 83 11 94 -
28/01 kl 21 78 20 98 -
28/01 kl 22 99 34 133 -
28/01 kl 23 140 50 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 310 317 404 344 374
Laveste vannstand 93 96 130 94 93
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm