Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 39 63 52 -
28/01 kl 01 36 57 55 -
28/01 kl 02 34 55 55 -
28/01 kl 03 33 52 49 -
28/01 kl 04 27 51 42 -
28/01 kl 05 22 45 35 -
28/01 kl 06 15 40 36 -
28/01 kl 07 15 35 38 -
28/01 kl 08 17 36 33 -
28/01 kl 09 14 36 26 -
28/01 kl 10 11 33 17 -
28/01 kl 11 7 33 16 -
28/01 kl 12 -1 36 11 -
28/01 kl 13 2 42 8 -
28/01 kl 14 3 46 4 -
28/01 kl 15 0 51 5 -
28/01 kl 16 -8 50 1 -
28/01 kl 17 -10 53 1 -
28/01 kl 18 -6 61 3 -
28/01 kl 19 -2 65 4 -
28/01 kl 20 -2 67 11 -
28/01 kl 21 -3 66 20 -
28/01 kl 22 0 73 34 -
28/01 kl 23 9 75 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 28 83 75 78
Laveste værets virkning 0 -10 3 -10 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm