Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 193 56 249 -
29/01 kl 01 243 53 296 -
29/01 kl 02 278 48 326 -
29/01 kl 03 286 60 346 -
29/01 kl 04 263 72 335 -
29/01 kl 05 217 81 298 -
29/01 kl 06 163 73 236 -
29/01 kl 07 119 59 178 -
29/01 kl 08 95 54 149 -
29/01 kl 09 93 60 153 -
29/01 kl 10 115 72 187 -
29/01 kl 11 158 73 231 -
29/01 kl 12 212 67 279 -
29/01 kl 13 263 63 326 -
29/01 kl 14 299 60 359 -
29/01 kl 15 309 65 374 -
29/01 kl 16 289 62 351 -
29/01 kl 17 243 51 294 -
29/01 kl 18 186 37 223 -
29/01 kl 19 134 21 155 -
29/01 kl 20 96 15 111 -
29/01 kl 21 80 13 93 -
29/01 kl 22 88 13 101 -
29/01 kl 23 119 9 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 310 317 404 344 374
Laveste vannstand 93 96 130 94 93
Avvik gult nivå -79 -72 15 -45 -15
Avvik orange nivå -105 -98 -11 -71 -41
Avvik rødt nivå -116 -109 -22 -82 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm