Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 210 269 249 -
29/01 kl 01 262 318 296 -
29/01 kl 02 294 352 326 -
29/01 kl 03 303 360 346 -
29/01 kl 04 289 338 335 -
29/01 kl 05 250 295 298 -
29/01 kl 06 194 238 236 -
29/01 kl 07 150 191 178 -
29/01 kl 08 123 166 149 -
29/01 kl 09 122 166 153 -
29/01 kl 10 144 192 187 -
29/01 kl 11 187 234 231 -
29/01 kl 12 240 286 279 -
29/01 kl 13 288 331 326 -
29/01 kl 14 323 369 359 -
29/01 kl 15 332 381 374 -
29/01 kl 16 308 358 351 -
29/01 kl 17 255 303 294 -
29/01 kl 18 190 242 223 -
29/01 kl 19 135 189 155 -
29/01 kl 20 96 150 111 -
29/01 kl 21 80 139 93 -
29/01 kl 22 83 139 101 -
29/01 kl 23 113 161 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 310 318 396 359 381
Laveste vannstand 92 85 119 75 80
Avvik gult nivå -79 -71 7 -30 -8
Avvik orange nivå -105 -97 -19 -56 -34
Avvik rødt nivå -116 -108 -30 -67 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm