Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 75 30 105 -
28/01 kl 01 79 27 106 -
28/01 kl 02 65 24 89 -
28/01 kl 03 36 20 56 -
28/01 kl 04 -2 20 18 -
28/01 kl 05 -37 15 -22 -
28/01 kl 06 -58 13 -45 -
28/01 kl 07 -62 14 -48 -
28/01 kl 08 -46 11 -35 -
28/01 kl 09 -17 9 -8 -
28/01 kl 10 23 7 30 -
28/01 kl 11 64 9 73 -
28/01 kl 12 91 7 98 -
28/01 kl 13 98 11 109 -
28/01 kl 14 84 14 98 -
28/01 kl 15 54 14 68 -
28/01 kl 16 13 15 28 -
28/01 kl 17 -29 18 -11 -
28/01 kl 18 -61 20 -41 -
28/01 kl 19 -74 22 -52 -
28/01 kl 20 -70 27 -43 -
28/01 kl 21 -48 36 -12 -
28/01 kl 22 -13 36 23 -
28/01 kl 23 28 38 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 108 148 109 118
Laveste vannstand -50 -69 -32 -52 -74
Avvik gult nivå -67 -49 -9 -48 -39
Avvik orange nivå -82 -64 -24 -63 -54
Avvik rødt nivå -92 -74 -34 -73 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm