Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 97 115 105 -
28/01 kl 01 99 117 106 -
28/01 kl 02 82 102 89 -
28/01 kl 03 50 66 56 -
28/01 kl 04 13 27 18 -
28/01 kl 05 -26 -13 -22 -
28/01 kl 06 -46 -32 -45 -
28/01 kl 07 -52 -38 -48 -
28/01 kl 08 -40 -20 -35 -
28/01 kl 09 -12 7 -8 -
28/01 kl 10 28 51 30 -
28/01 kl 11 69 95 73 -
28/01 kl 12 94 121 98 -
28/01 kl 13 103 131 109 -
28/01 kl 14 89 119 98 -
28/01 kl 15 59 94 68 -
28/01 kl 16 19 53 28 -
28/01 kl 17 -22 12 -11 -
28/01 kl 18 -52 -18 -41 -
28/01 kl 19 -64 -29 -52 -
28/01 kl 20 -56 -25 -43 -
28/01 kl 21 -31 0 -12 -
28/01 kl 22 6 36 23 -
28/01 kl 23 48 79 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 94 111 160 131 127
Laveste vannstand -50 -73 -38 -64 -80
Avvik gult nivå -63 -46 3 -26 -30
Avvik orange nivå -78 -61 -12 -41 -45
Avvik rødt nivå -88 -71 -22 -51 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm