Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 197 15 212 209
25/01 kl 14 161 15 176 174
25/01 kl 15 121 16 137 136
25/01 kl 16 87 16 103 104
25/01 kl 17 67 18 85 85
25/01 kl 18 65 19 84 83
25/01 kl 19 81 21 102 98
25/01 kl 20 112 15 127 129
25/01 kl 21 152 18 170 168
25/01 kl 22 188 17 205 205
25/01 kl 23 210 14 224 227

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 242 282 243 252
Laveste vannstand 84 65 102 82 60
Avvik gult nivå -67 -49 -9 -48 -39
Avvik orange nivå -82 -64 -24 -63 -54
Avvik rødt nivå -92 -74 -34 -73 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm