Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 212 212 212 209
25/01 kl 14 176 177 176 174
25/01 kl 15 137 139 137 136
25/01 kl 16 103 105 103 104
25/01 kl 17 87 89 85 85
25/01 kl 18 84 87 84 83
25/01 kl 19 100 104 102 98
25/01 kl 20 126 128 127 129
25/01 kl 21 166 169 170 168
25/01 kl 22 205 207 205 205
25/01 kl 23 225 228 224 227

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 245 294 265 261
Laveste vannstand 84 61 96 70 54
Avvik gult nivå -63 -46 3 -26 -30
Avvik orange nivå -78 -61 -12 -41 -45
Avvik rødt nivå -88 -71 -22 -51 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm