Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 212 14 226 226
26/01 kl 01 196 12 208 209
26/01 kl 02 168 14 182 181
26/01 kl 03 132 9 141 146
26/01 kl 04 99 13 112 113
26/01 kl 05 79 11 90 93
26/01 kl 06 77 10 87 91
26/01 kl 07 92 11 103 -
26/01 kl 08 122 11 133 -
26/01 kl 09 162 11 173 -
26/01 kl 10 201 9 210 -
26/01 kl 11 226 10 236 -
26/01 kl 12 231 11 242 -
26/01 kl 13 216 8 224 -
26/01 kl 14 185 11 196 -
26/01 kl 15 144 7 151 -
26/01 kl 16 103 7 110 -
26/01 kl 17 73 7 80 -
26/01 kl 18 60 5 65 -
26/01 kl 19 66 5 71 -
26/01 kl 20 89 7 96 -
26/01 kl 21 126 6 132 -
26/01 kl 22 168 4 172 -
26/01 kl 23 201 8 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 242 282 243 252
Laveste vannstand 84 65 102 82 60
Avvik gult nivå -67 -49 -9 -48 -39
Avvik orange nivå -82 -64 -24 -63 -54
Avvik rødt nivå -92 -74 -34 -73 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm