Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 225 229 226 226
26/01 kl 01 206 209 208 209
26/01 kl 02 177 180 182 181
26/01 kl 03 142 146 141 146
26/01 kl 04 110 116 112 113
26/01 kl 05 87 92 90 93
26/01 kl 06 83 88 87 91
26/01 kl 07 98 104 103 -
26/01 kl 08 130 135 133 -
26/01 kl 09 166 174 173 -
26/01 kl 10 201 210 210 -
26/01 kl 11 227 237 236 -
26/01 kl 12 236 245 242 -
26/01 kl 13 222 231 224 -
26/01 kl 14 191 202 196 -
26/01 kl 15 145 154 151 -
26/01 kl 16 107 117 110 -
26/01 kl 17 75 83 80 -
26/01 kl 18 61 72 65 -
26/01 kl 19 66 79 71 -
26/01 kl 20 85 99 96 -
26/01 kl 21 129 142 132 -
26/01 kl 22 170 183 172 -
26/01 kl 23 205 221 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 245 294 265 261
Laveste vannstand 84 61 96 70 54
Avvik gult nivå -63 -46 3 -26 -30
Avvik orange nivå -78 -61 -12 -41 -45
Avvik rødt nivå -88 -71 -22 -51 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm