Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 214 10 224 -
27/01 kl 01 208 13 221 -
27/01 kl 02 186 12 198 -
27/01 kl 03 152 20 172 -
27/01 kl 04 114 21 135 -
27/01 kl 05 85 27 112 -
27/01 kl 06 73 29 102 -
27/01 kl 07 79 33 112 -
27/01 kl 08 102 31 133 -
27/01 kl 09 138 39 177 -
27/01 kl 10 180 40 220 -
27/01 kl 11 215 46 261 -
27/01 kl 12 232 48 280 -
27/01 kl 13 228 54 282 -
27/01 kl 14 205 58 263 -
27/01 kl 15 168 60 228 -
27/01 kl 16 124 58 182 -
27/01 kl 17 86 48 134 -
27/01 kl 18 63 47 110 -
27/01 kl 19 59 46 105 -
27/01 kl 20 73 41 114 -
27/01 kl 21 103 40 143 -
27/01 kl 22 143 37 180 -
27/01 kl 23 183 34 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 242 282 243 252
Laveste vannstand 84 65 102 82 60
Avvik gult nivå -67 -49 -9 -48 -39
Avvik orange nivå -82 -64 -24 -63 -54
Avvik rødt nivå -92 -74 -34 -73 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm