Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 217 231 224 -
27/01 kl 01 212 228 221 -
27/01 kl 02 197 211 198 -
27/01 kl 03 164 180 172 -
27/01 kl 04 130 145 135 -
27/01 kl 05 105 122 112 -
27/01 kl 06 96 112 102 -
27/01 kl 07 103 122 112 -
27/01 kl 08 129 148 133 -
27/01 kl 09 170 190 177 -
27/01 kl 10 218 236 220 -
27/01 kl 11 255 273 261 -
27/01 kl 12 275 294 280 -
27/01 kl 13 273 290 282 -
27/01 kl 14 251 270 263 -
27/01 kl 15 215 231 228 -
27/01 kl 16 169 189 182 -
27/01 kl 17 130 146 134 -
27/01 kl 18 103 120 110 -
27/01 kl 19 98 115 105 -
27/01 kl 20 106 125 114 -
27/01 kl 21 137 154 143 -
27/01 kl 22 168 186 180 -
27/01 kl 23 210 228 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 245 294 265 261
Laveste vannstand 84 61 96 70 54
Avvik gult nivå -63 -46 3 -26 -30
Avvik orange nivå -78 -61 -12 -41 -45
Avvik rødt nivå -88 -71 -22 -51 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm