Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 209 30 239 -
28/01 kl 01 213 27 240 -
28/01 kl 02 199 24 223 -
28/01 kl 03 170 20 190 -
28/01 kl 04 132 20 152 -
28/01 kl 05 97 15 112 -
28/01 kl 06 76 13 89 -
28/01 kl 07 72 14 86 -
28/01 kl 08 88 11 99 -
28/01 kl 09 117 9 126 -
28/01 kl 10 157 7 164 -
28/01 kl 11 198 9 207 -
28/01 kl 12 225 7 232 -
28/01 kl 13 232 11 243 -
28/01 kl 14 218 14 232 -
28/01 kl 15 188 14 202 -
28/01 kl 16 147 15 162 -
28/01 kl 17 105 18 123 -
28/01 kl 18 73 20 93 -
28/01 kl 19 60 22 82 -
28/01 kl 20 64 27 91 -
28/01 kl 21 86 36 122 -
28/01 kl 22 121 36 157 -
28/01 kl 23 162 38 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 242 282 243 252
Laveste vannstand 84 65 102 82 60
Avvik gult nivå -67 -49 -9 -48 -39
Avvik orange nivå -82 -64 -24 -63 -54
Avvik rødt nivå -92 -74 -34 -73 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm