Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 231 249 239 -
28/01 kl 01 233 251 240 -
28/01 kl 02 216 236 223 -
28/01 kl 03 184 200 190 -
28/01 kl 04 147 161 152 -
28/01 kl 05 108 121 112 -
28/01 kl 06 88 102 89 -
28/01 kl 07 82 96 86 -
28/01 kl 08 94 114 99 -
28/01 kl 09 122 141 126 -
28/01 kl 10 162 185 164 -
28/01 kl 11 203 229 207 -
28/01 kl 12 228 255 232 -
28/01 kl 13 237 265 243 -
28/01 kl 14 223 253 232 -
28/01 kl 15 193 228 202 -
28/01 kl 16 153 187 162 -
28/01 kl 17 112 146 123 -
28/01 kl 18 82 116 93 -
28/01 kl 19 70 105 82 -
28/01 kl 20 78 109 91 -
28/01 kl 21 103 134 122 -
28/01 kl 22 140 170 157 -
28/01 kl 23 182 213 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 245 294 265 261
Laveste vannstand 84 61 96 70 54
Avvik gult nivå -63 -46 3 -26 -30
Avvik orange nivå -78 -61 -12 -41 -45
Avvik rødt nivå -88 -71 -22 -51 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm