Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 231 239 239 239
28/01 kl 01 232 240 238 239
28/01 kl 02 213 223 223 220
28/01 kl 03 184 190 192 191
28/01 kl 04 147 152 151 151
28/01 kl 05 112 112 113 110
28/01 kl 06 88 89 90 89
28/01 kl 07 84 86 86 85
28/01 kl 08 103 99 100 102
28/01 kl 09 137 126 129 125
28/01 kl 10 180 164 168 167
28/01 kl 11 223 207 212 210
28/01 kl 12 251 232 240 238
28/01 kl 13 257 243 247 250
28/01 kl 14 243 232 237 239
28/01 kl 15 216 202 206 209
28/01 kl 16 176 162 164 169
28/01 kl 17 135 123 127 131
28/01 kl 18 111 93 104 103
28/01 kl 19 102 82 94 90
28/01 kl 20 108 91 102 99
28/01 kl 21 129 122 129 126
28/01 kl 22 165 157 161 161
28/01 kl 23 210 200 203 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 224 242 282 243 252
Max fra modell: 25.01 18 224 243 283 247 263
Max fra modell: 25.01 12 234 244 286 250 263
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm