Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 22 40 30 -
28/01 kl 01 20 38 27 -
28/01 kl 02 17 37 24 -
28/01 kl 03 14 30 20 -
28/01 kl 04 15 29 20 -
28/01 kl 05 11 24 15 -
28/01 kl 06 12 26 13 -
28/01 kl 07 10 24 14 -
28/01 kl 08 6 26 11 -
28/01 kl 09 5 24 9 -
28/01 kl 10 5 28 7 -
28/01 kl 11 5 31 9 -
28/01 kl 12 3 30 7 -
28/01 kl 13 5 33 11 -
28/01 kl 14 5 35 14 -
28/01 kl 15 5 40 14 -
28/01 kl 16 6 40 15 -
28/01 kl 17 7 41 18 -
28/01 kl 18 9 43 20 -
28/01 kl 19 10 45 22 -
28/01 kl 20 14 45 27 -
28/01 kl 21 17 48 36 -
28/01 kl 22 19 49 36 -
28/01 kl 23 20 51 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 20 65 51 51
Laveste værets virkning 14 -4 3 3 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm