Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 196 41 237 -
29/01 kl 01 211 41 252 -
29/01 kl 02 206 43 249 -
29/01 kl 03 184 41 225 -
29/01 kl 04 150 41 191 -
29/01 kl 05 114 37 151 -
29/01 kl 06 84 34 118 -
29/01 kl 07 72 33 105 -
29/01 kl 08 78 23 101 -
29/01 kl 09 101 27 128 -
29/01 kl 10 136 19 155 -
29/01 kl 11 176 23 199 -
29/01 kl 12 210 15 225 -
29/01 kl 13 228 13 241 -
29/01 kl 14 224 13 237 -
29/01 kl 15 203 8 211 -
29/01 kl 16 168 9 177 -
29/01 kl 17 126 0 126 -
29/01 kl 18 90 3 93 -
29/01 kl 19 67 -2 65 -
29/01 kl 20 63 -3 60 -
29/01 kl 21 75 -4 71 -
29/01 kl 22 102 -3 99 -
29/01 kl 23 139 -2 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 242 282 243 252
Laveste vannstand 84 65 102 82 60
Avvik gult nivå -67 -49 -9 -48 -39
Avvik orange nivå -82 -64 -24 -63 -54
Avvik rødt nivå -92 -74 -34 -73 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm