Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 217 246 237 -
29/01 kl 01 230 261 252 -
29/01 kl 02 226 257 249 -
29/01 kl 03 201 231 225 -
29/01 kl 04 168 195 191 -
29/01 kl 05 130 155 151 -
29/01 kl 06 98 124 118 -
29/01 kl 07 86 113 105 -
29/01 kl 08 91 115 101 -
29/01 kl 09 111 135 128 -
29/01 kl 10 145 169 155 -
29/01 kl 11 182 208 199 -
29/01 kl 12 212 240 225 -
29/01 kl 13 229 256 241 -
29/01 kl 14 221 257 237 -
29/01 kl 15 201 233 211 -
29/01 kl 16 158 194 177 -
29/01 kl 17 117 150 126 -
29/01 kl 18 80 114 93 -
29/01 kl 19 55 91 65 -
29/01 kl 20 54 83 60 -
29/01 kl 21 62 94 71 -
29/01 kl 22 94 117 99 -
29/01 kl 23 127 152 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 245 294 265 261
Laveste vannstand 84 61 96 70 54
Avvik gult nivå -63 -46 3 -26 -30
Avvik orange nivå -78 -61 -12 -41 -45
Avvik rødt nivå -88 -71 -22 -51 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm