Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 44 23 67 69
25/01 kl 14 11 23 34 34
25/01 kl 15 -23 19 -4 0
25/01 kl 16 -49 17 -32 -28
25/01 kl 17 -60 14 -46 -40
25/01 kl 18 -57 11 -46 -40
25/01 kl 19 -38 9 -29 -21
25/01 kl 20 -7 9 2 6
25/01 kl 21 28 10 38 41
25/01 kl 22 54 7 61 66
25/01 kl 23 68 3 71 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 91 140 99 100
Laveste vannstand -46 -59 -37 -43 -55
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm