Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 67 2 69 76
26/01 kl 01 51 3 54 60
26/01 kl 02 23 8 31 33
26/01 kl 03 -9 5 -4 3
26/01 kl 04 -35 10 -25 -24
26/01 kl 05 -47 8 -39 -34
26/01 kl 06 -45 15 -30 -30
26/01 kl 07 -29 18 -11 -
26/01 kl 08 0 16 16 -
26/01 kl 09 34 16 50 -
26/01 kl 10 63 13 76 -
26/01 kl 11 78 9 87 -
26/01 kl 12 78 13 91 -
26/01 kl 13 62 13 75 -
26/01 kl 14 32 5 37 -
26/01 kl 15 -5 4 -1 -
26/01 kl 16 -38 1 -37 -
26/01 kl 17 -59 2 -57 -
26/01 kl 18 -65 6 -59 -
26/01 kl 19 -55 2 -53 -
26/01 kl 20 -29 9 -20 -
26/01 kl 21 6 14 20 -
26/01 kl 22 40 16 56 -
26/01 kl 23 63 18 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 91 140 99 100
Laveste vannstand -46 -59 -37 -43 -55
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm