Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 66 72 69 76
26/01 kl 01 53 58 54 60
26/01 kl 02 25 30 31 33
26/01 kl 03 -8 -1 -4 3
26/01 kl 04 -34 -27 -25 -24
26/01 kl 05 -45 -36 -39 -34
26/01 kl 06 -39 -32 -30 -30
26/01 kl 07 -17 -11 -11 -
26/01 kl 08 9 16 16 -
26/01 kl 09 38 46 50 -
26/01 kl 10 70 77 76 -
26/01 kl 11 83 93 87 -
26/01 kl 12 87 98 91 -
26/01 kl 13 70 83 75 -
26/01 kl 14 37 49 37 -
26/01 kl 15 -4 8 -1 -
26/01 kl 16 -37 -25 -37 -
26/01 kl 17 -54 -43 -57 -
26/01 kl 18 -61 -49 -59 -
26/01 kl 19 -49 -37 -53 -
26/01 kl 20 -20 -6 -20 -
26/01 kl 21 22 35 20 -
26/01 kl 22 58 71 56 -
26/01 kl 23 82 96 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 98 147 113 104
Laveste vannstand -51 -61 -44 -48 -58
Avvik gult nivå -64 -38 11 -23 -32
Avvik orange nivå -76 -50 -1 -35 -44
Avvik rødt nivå -86 -60 -11 -45 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm