Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -1 5 2 9
26/01 kl 01 2 7 3 9
26/01 kl 02 2 7 8 10
26/01 kl 03 1 8 5 12
26/01 kl 04 1 8 10 11
26/01 kl 05 2 11 8 13
26/01 kl 06 6 13 15 15
26/01 kl 07 12 18 18 -
26/01 kl 08 9 16 16 -
26/01 kl 09 4 12 16 -
26/01 kl 10 7 14 13 -
26/01 kl 11 5 15 9 -
26/01 kl 12 9 20 13 -
26/01 kl 13 8 21 13 -
26/01 kl 14 5 17 5 -
26/01 kl 15 1 13 4 -
26/01 kl 16 1 13 1 -
26/01 kl 17 5 16 2 -
26/01 kl 18 4 16 6 -
26/01 kl 19 6 18 2 -
26/01 kl 20 9 23 9 -
26/01 kl 21 16 29 14 -
26/01 kl 22 18 31 16 -
26/01 kl 23 19 33 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 33 67 47 38
Laveste værets virkning 0 -1 6 0 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm