Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 70 22 92 -
27/01 kl 01 62 26 88 -
27/01 kl 02 40 29 69 -
27/01 kl 03 8 37 45 -
27/01 kl 04 -24 41 17 -
27/01 kl 05 -45 45 0 -
27/01 kl 06 -51 50 -1 -
27/01 kl 07 -42 48 6 -
27/01 kl 08 -18 53 35 -
27/01 kl 09 15 55 70 -
27/01 kl 10 49 58 107 -
27/01 kl 11 73 59 132 -
27/01 kl 12 81 59 140 -
27/01 kl 13 73 59 132 -
27/01 kl 14 50 61 111 -
27/01 kl 15 16 56 72 -
27/01 kl 16 -22 46 24 -
27/01 kl 17 -51 42 -9 -
27/01 kl 18 -65 32 -33 -
27/01 kl 19 -64 27 -37 -
27/01 kl 20 -47 20 -27 -
27/01 kl 21 -16 16 0 -
27/01 kl 22 21 15 36 -
27/01 kl 23 51 13 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 91 140 99 100
Laveste vannstand -46 -59 -37 -43 -55
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm