Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 67 8 75 -
28/01 kl 01 67 5 72 -
28/01 kl 02 52 1 53 -
28/01 kl 03 24 1 25 -
28/01 kl 04 -10 2 -8 -
28/01 kl 05 -37 2 -35 -
28/01 kl 06 -51 8 -43 -
28/01 kl 07 -49 9 -40 -
28/01 kl 08 -33 8 -25 -
28/01 kl 09 -4 10 6 -
28/01 kl 10 31 12 43 -
28/01 kl 11 62 15 77 -
28/01 kl 12 78 20 98 -
28/01 kl 13 78 21 99 -
28/01 kl 14 63 20 83 -
28/01 kl 15 34 21 55 -
28/01 kl 16 -3 27 24 -
28/01 kl 17 -38 30 -8 -
28/01 kl 18 -60 31 -29 -
28/01 kl 19 -66 30 -36 -
28/01 kl 20 -57 34 -23 -
28/01 kl 21 -34 39 5 -
28/01 kl 22 0 37 37 -
28/01 kl 23 35 33 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 91 140 99 100
Laveste vannstand -46 -59 -37 -43 -55
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm