Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 58 29 87 -
29/01 kl 01 66 34 100 -
29/01 kl 02 59 37 96 -
29/01 kl 03 38 30 68 -
29/01 kl 04 7 24 31 -
29/01 kl 05 -25 19 -6 -
29/01 kl 06 -46 19 -27 -
29/01 kl 07 -51 17 -34 -
29/01 kl 08 -42 11 -31 -
29/01 kl 09 -20 8 -12 -
29/01 kl 10 12 6 18 -
29/01 kl 11 46 7 53 -
29/01 kl 12 69 8 77 -
29/01 kl 13 77 5 82 -
29/01 kl 14 70 5 75 -
29/01 kl 15 49 5 54 -
29/01 kl 16 16 6 22 -
29/01 kl 17 -20 10 -10 -
29/01 kl 18 -49 8 -41 -
29/01 kl 19 -62 11 -51 -
29/01 kl 20 -61 6 -55 -
29/01 kl 21 -46 7 -39 -
29/01 kl 22 -18 8 -10 -
29/01 kl 23 16 11 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 91 140 99 100
Laveste vannstand -46 -59 -37 -43 -55
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm