Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 163 23 186 188
25/01 kl 14 130 23 153 153
25/01 kl 15 96 19 115 119
25/01 kl 16 70 17 87 91
25/01 kl 17 59 14 73 79
25/01 kl 18 62 11 73 79
25/01 kl 19 81 9 90 98
25/01 kl 20 112 9 121 125
25/01 kl 21 147 10 157 160
25/01 kl 22 173 7 180 185
25/01 kl 23 187 3 190 198

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 210 259 218 219
Laveste vannstand 73 60 82 76 64
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm