Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 186 186 186 188
25/01 kl 14 152 153 153 153
25/01 kl 15 116 118 115 119
25/01 kl 16 88 90 87 91
25/01 kl 17 72 75 73 79
25/01 kl 18 68 71 73 79
25/01 kl 19 85 90 90 98
25/01 kl 20 118 123 121 125
25/01 kl 21 153 158 157 160
25/01 kl 22 176 181 180 185
25/01 kl 23 187 191 190 198

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 217 266 232 223
Laveste vannstand 68 58 75 71 61
Avvik gult nivå -64 -38 11 -23 -32
Avvik orange nivå -76 -50 -1 -35 -44
Avvik rødt nivå -86 -60 -11 -45 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm