Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 212 - - 213
25/01 kl 13 188 186 186 185
25/01 kl 14 153 153 152 151
25/01 kl 15 119 115 114 113
25/01 kl 16 91 87 86 85
25/01 kl 17 79 73 73 72
25/01 kl 18 79 73 72 71
25/01 kl 19 98 90 90 89
25/01 kl 20 125 121 121 121
25/01 kl 21 160 157 156 153
25/01 kl 22 185 180 179 178
25/01 kl 23 198 190 189 190

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 190 210 259 218 219
Max fra modell: 25.01 18 189 209 263 220 219
Max fra modell: 25.01 12 213 208 259 219 219
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm