Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 23 23 23 25
25/01 kl 14 22 23 23 23
25/01 kl 15 20 22 19 23
25/01 kl 16 18 20 17 21
25/01 kl 17 13 16 14 20
25/01 kl 18 6 9 11 17
25/01 kl 19 4 9 9 17
25/01 kl 20 6 11 9 13
25/01 kl 21 6 11 10 13
25/01 kl 22 3 8 7 12
25/01 kl 23 0 4 3 11

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 33 67 47 38
Laveste værets virkning 0 -1 6 0 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm