Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 186 2 188 195
26/01 kl 01 170 3 173 179
26/01 kl 02 142 8 150 152
26/01 kl 03 110 5 115 122
26/01 kl 04 84 10 94 95
26/01 kl 05 72 8 80 85
26/01 kl 06 74 15 89 89
26/01 kl 07 90 18 108 -
26/01 kl 08 119 16 135 -
26/01 kl 09 153 16 169 -
26/01 kl 10 182 13 195 -
26/01 kl 11 197 9 206 -
26/01 kl 12 197 13 210 -
26/01 kl 13 181 13 194 -
26/01 kl 14 151 5 156 -
26/01 kl 15 114 4 118 -
26/01 kl 16 81 1 82 -
26/01 kl 17 60 2 62 -
26/01 kl 18 54 6 60 -
26/01 kl 19 64 2 66 -
26/01 kl 20 90 9 99 -
26/01 kl 21 125 14 139 -
26/01 kl 22 159 16 175 -
26/01 kl 23 182 18 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 210 259 218 219
Laveste vannstand 73 60 82 76 64
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm