Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 185 191 188 195
26/01 kl 01 172 177 173 179
26/01 kl 02 144 149 150 152
26/01 kl 03 111 118 115 122
26/01 kl 04 85 92 94 95
26/01 kl 05 74 83 80 85
26/01 kl 06 80 87 89 89
26/01 kl 07 102 108 108 -
26/01 kl 08 128 135 135 -
26/01 kl 09 157 165 169 -
26/01 kl 10 189 196 195 -
26/01 kl 11 202 212 206 -
26/01 kl 12 206 217 210 -
26/01 kl 13 189 202 194 -
26/01 kl 14 156 168 156 -
26/01 kl 15 115 127 118 -
26/01 kl 16 82 94 82 -
26/01 kl 17 65 76 62 -
26/01 kl 18 58 70 60 -
26/01 kl 19 70 82 66 -
26/01 kl 20 99 113 99 -
26/01 kl 21 141 154 139 -
26/01 kl 22 177 190 175 -
26/01 kl 23 201 215 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 217 266 232 223
Laveste vannstand 68 58 75 71 61
Avvik gult nivå -64 -38 11 -23 -32
Avvik orange nivå -76 -50 -1 -35 -44
Avvik rødt nivå -86 -60 -11 -45 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm