Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 195 188 188 189
26/01 kl 01 179 173 173 173
26/01 kl 02 152 150 150 149
26/01 kl 03 122 115 113 116
26/01 kl 04 95 94 92 94
26/01 kl 05 85 80 80 82
26/01 kl 06 89 89 89 86
26/01 kl 07 112 108 109 109
26/01 kl 08 138 135 136 139
26/01 kl 09 174 169 170 170
26/01 kl 10 199 195 197 194
26/01 kl 11 207 206 205 208
26/01 kl 12 207 210 209 207
26/01 kl 13 192 194 192 191
26/01 kl 14 159 156 158 155
26/01 kl 15 117 118 118 118
26/01 kl 16 83 82 83 80
26/01 kl 17 63 62 61 63
26/01 kl 18 55 60 58 60
26/01 kl 19 66 66 67 65
26/01 kl 20 94 99 97 99
26/01 kl 21 126 139 139 139
26/01 kl 22 162 175 177 177
26/01 kl 23 189 200 199 204

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 190 210 259 218 219
Max fra modell: 25.01 18 189 209 263 220 219
Max fra modell: 25.01 12 213 208 259 219 219
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm