Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 189 22 211 -
27/01 kl 01 181 26 207 -
27/01 kl 02 159 29 188 -
27/01 kl 03 127 37 164 -
27/01 kl 04 95 41 136 -
27/01 kl 05 74 45 119 -
27/01 kl 06 68 50 118 -
27/01 kl 07 77 48 125 -
27/01 kl 08 101 53 154 -
27/01 kl 09 134 55 189 -
27/01 kl 10 168 58 226 -
27/01 kl 11 192 59 251 -
27/01 kl 12 200 59 259 -
27/01 kl 13 192 59 251 -
27/01 kl 14 169 61 230 -
27/01 kl 15 135 56 191 -
27/01 kl 16 97 46 143 -
27/01 kl 17 68 42 110 -
27/01 kl 18 54 32 86 -
27/01 kl 19 55 27 82 -
27/01 kl 20 72 20 92 -
27/01 kl 21 103 16 119 -
27/01 kl 22 140 15 155 -
27/01 kl 23 170 13 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 210 259 218 219
Laveste vannstand 73 60 82 76 64
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm