Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 211 224 211 -
27/01 kl 01 205 218 207 -
27/01 kl 02 187 201 188 -
27/01 kl 03 159 174 164 -
27/01 kl 04 132 147 136 -
27/01 kl 05 113 129 119 -
27/01 kl 06 110 127 118 -
27/01 kl 07 118 138 125 -
27/01 kl 08 146 164 154 -
27/01 kl 09 180 197 189 -
27/01 kl 10 217 235 226 -
27/01 kl 11 240 259 251 -
27/01 kl 12 246 266 259 -
27/01 kl 13 239 258 251 -
27/01 kl 14 215 232 230 -
27/01 kl 15 176 193 191 -
27/01 kl 16 133 148 143 -
27/01 kl 17 99 115 110 -
27/01 kl 18 78 96 86 -
27/01 kl 19 75 95 82 -
27/01 kl 20 87 105 92 -
27/01 kl 21 114 130 119 -
27/01 kl 22 147 163 155 -
27/01 kl 23 176 190 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 217 266 232 223
Laveste vannstand 68 58 75 71 61
Avvik gult nivå -64 -38 11 -23 -32
Avvik orange nivå -76 -50 -1 -35 -44
Avvik rødt nivå -86 -60 -11 -45 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm