Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 202 211 210 212
27/01 kl 01 203 207 207 209
27/01 kl 02 186 188 190 193
27/01 kl 03 157 164 167 170
27/01 kl 04 129 136 138 141
27/01 kl 05 111 119 118 121
27/01 kl 06 111 118 116 116
27/01 kl 07 121 125 128 126
27/01 kl 08 147 154 158 160
27/01 kl 09 181 189 190 193
27/01 kl 10 214 226 223 224
27/01 kl 11 237 251 250 249
27/01 kl 12 246 259 263 259
27/01 kl 13 240 251 260 255
27/01 kl 14 217 230 230 228
27/01 kl 15 178 191 182 184
27/01 kl 16 135 143 136 138
27/01 kl 17 99 110 107 106
27/01 kl 18 82 86 90 86
27/01 kl 19 75 82 80 77
27/01 kl 20 88 92 86 85
27/01 kl 21 117 119 114 114
27/01 kl 22 153 155 152 152
27/01 kl 23 180 183 181 179

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 190 210 259 218 219
Max fra modell: 25.01 18 189 209 263 220 219
Max fra modell: 25.01 12 213 208 259 219 219
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm