Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 186 8 194 -
28/01 kl 01 186 5 191 -
28/01 kl 02 171 1 172 -
28/01 kl 03 143 1 144 -
28/01 kl 04 109 2 111 -
28/01 kl 05 82 2 84 -
28/01 kl 06 68 8 76 -
28/01 kl 07 70 9 79 -
28/01 kl 08 86 8 94 -
28/01 kl 09 115 10 125 -
28/01 kl 10 150 12 162 -
28/01 kl 11 181 15 196 -
28/01 kl 12 197 20 217 -
28/01 kl 13 197 21 218 -
28/01 kl 14 182 20 202 -
28/01 kl 15 153 21 174 -
28/01 kl 16 116 27 143 -
28/01 kl 17 81 30 111 -
28/01 kl 18 59 31 90 -
28/01 kl 19 53 30 83 -
28/01 kl 20 62 34 96 -
28/01 kl 21 85 39 124 -
28/01 kl 22 119 37 156 -
28/01 kl 23 154 33 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 210 259 218 219
Laveste vannstand 73 60 82 76 64
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm