Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 191 205 194 -
28/01 kl 01 188 200 191 -
28/01 kl 02 171 183 172 -
28/01 kl 03 144 158 144 -
28/01 kl 04 109 126 111 -
28/01 kl 05 84 100 84 -
28/01 kl 06 71 89 76 -
28/01 kl 07 73 92 79 -
28/01 kl 08 88 110 94 -
28/01 kl 09 120 142 125 -
28/01 kl 10 159 179 162 -
28/01 kl 11 192 211 196 -
28/01 kl 12 210 231 217 -
28/01 kl 13 211 232 218 -
28/01 kl 14 198 220 202 -
28/01 kl 15 170 195 174 -
28/01 kl 16 134 160 143 -
28/01 kl 17 102 126 111 -
28/01 kl 18 80 104 90 -
28/01 kl 19 76 100 83 -
28/01 kl 20 84 108 96 -
28/01 kl 21 106 132 124 -
28/01 kl 22 139 162 156 -
28/01 kl 23 171 195 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 217 266 232 223
Laveste vannstand 68 58 75 71 61
Avvik gult nivå -64 -38 11 -23 -32
Avvik orange nivå -76 -50 -1 -35 -44
Avvik rødt nivå -86 -60 -11 -45 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm