Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 193 194 193 190
28/01 kl 01 193 191 190 185
28/01 kl 02 178 172 171 171
28/01 kl 03 152 144 141 144
28/01 kl 04 120 111 113 110
28/01 kl 05 89 84 85 81
28/01 kl 06 77 76 75 73
28/01 kl 07 82 79 78 76
28/01 kl 08 102 94 93 95
28/01 kl 09 132 125 127 127
28/01 kl 10 172 162 166 165
28/01 kl 11 202 196 201 199
28/01 kl 12 218 217 220 219
28/01 kl 13 221 218 218 217
28/01 kl 14 209 202 205 209
28/01 kl 15 180 174 179 183
28/01 kl 16 144 143 149 148
28/01 kl 17 112 111 118 114
28/01 kl 18 94 90 99 95
28/01 kl 19 91 83 89 90
28/01 kl 20 100 96 101 98
28/01 kl 21 128 124 129 125
28/01 kl 22 161 156 164 158
28/01 kl 23 193 187 198 197

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 190 210 259 218 219
Max fra modell: 25.01 18 189 209 263 220 219
Max fra modell: 25.01 12 213 208 259 219 219
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm