Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 177 29 206 -
29/01 kl 01 185 34 219 -
29/01 kl 02 178 37 215 -
29/01 kl 03 157 30 187 -
29/01 kl 04 126 24 150 -
29/01 kl 05 94 19 113 -
29/01 kl 06 73 19 92 -
29/01 kl 07 68 17 85 -
29/01 kl 08 77 11 88 -
29/01 kl 09 99 8 107 -
29/01 kl 10 131 6 137 -
29/01 kl 11 165 7 172 -
29/01 kl 12 188 8 196 -
29/01 kl 13 196 5 201 -
29/01 kl 14 189 5 194 -
29/01 kl 15 168 5 173 -
29/01 kl 16 135 6 141 -
29/01 kl 17 99 10 109 -
29/01 kl 18 70 8 78 -
29/01 kl 19 57 11 68 -
29/01 kl 20 58 6 64 -
29/01 kl 21 73 7 80 -
29/01 kl 22 101 8 109 -
29/01 kl 23 135 11 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 190 210 259 218 219
Laveste vannstand 73 60 82 76 64
Avvik gult nivå -65 -45 4 -37 -36
Avvik orange nivå -77 -57 -8 -49 -48
Avvik rødt nivå -87 -67 -18 -59 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm