Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 194 215 206 -
29/01 kl 01 202 223 219 -
29/01 kl 02 194 215 215 -
29/01 kl 03 170 192 187 -
29/01 kl 04 137 157 150 -
29/01 kl 05 104 124 113 -
29/01 kl 06 81 101 92 -
29/01 kl 07 72 96 85 -
29/01 kl 08 81 102 88 -
29/01 kl 09 99 120 107 -
29/01 kl 10 131 157 137 -
29/01 kl 11 163 187 172 -
29/01 kl 12 187 210 196 -
29/01 kl 13 194 215 201 -
29/01 kl 14 190 210 194 -
29/01 kl 15 169 188 173 -
29/01 kl 16 138 155 141 -
29/01 kl 17 101 118 109 -
29/01 kl 18 73 90 78 -
29/01 kl 19 61 77 68 -
29/01 kl 20 63 82 64 -
29/01 kl 21 78 98 80 -
29/01 kl 22 103 124 109 -
29/01 kl 23 138 159 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 217 266 232 223
Laveste vannstand 68 58 75 71 61
Avvik gult nivå -64 -38 11 -23 -32
Avvik orange nivå -76 -50 -1 -35 -44
Avvik rødt nivå -86 -60 -11 -45 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm