Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 211 206 211 212
29/01 kl 01 221 219 219 219
29/01 kl 02 211 215 210 209
29/01 kl 03 188 187 186 186
29/01 kl 04 149 150 155 153
29/01 kl 05 113 113 117 117
29/01 kl 06 89 92 97 97
29/01 kl 07 82 85 86 87
29/01 kl 08 87 88 93 94
29/01 kl 09 107 107 121 122
29/01 kl 10 140 137 155 156
29/01 kl 11 172 172 189 190
29/01 kl 12 194 196 206 207
29/01 kl 13 200 201 206 207
29/01 kl 14 195 194 206 206
29/01 kl 15 173 173 186 186
29/01 kl 16 141 141 157 157
29/01 kl 17 106 109 118 118
29/01 kl 18 80 78 82 84
29/01 kl 19 69 68 71 72
29/01 kl 20 69 64 73 73
29/01 kl 21 86 80 91 90
29/01 kl 22 115 109 120 118
29/01 kl 23 149 146 148 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 190 210 259 218 219
Max fra modell: 25.01 18 189 209 263 220 219
Max fra modell: 25.01 12 213 208 259 219 219
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm