Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 73 11 84 79
25/01 kl 14 37 12 49 44
25/01 kl 15 -6 11 5 3
25/01 kl 16 -45 13 -32 -33
25/01 kl 17 -70 12 -58 -58
25/01 kl 18 -77 16 -61 -65
25/01 kl 19 -64 15 -49 -51
25/01 kl 20 -34 14 -20 -21
25/01 kl 21 7 13 20 19
25/01 kl 22 48 13 61 62
25/01 kl 23 77 13 90 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 114 157 113 124
Laveste vannstand -61 -72 -42 -61 -78
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm