Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 84 10 94 98
26/01 kl 01 71 10 81 82
26/01 kl 02 42 10 52 53
26/01 kl 03 5 9 14 16
26/01 kl 04 -31 9 -22 -20
26/01 kl 05 -57 9 -48 -46
26/01 kl 06 -64 8 -56 -52
26/01 kl 07 -52 6 -46 -
26/01 kl 08 -22 8 -14 -
26/01 kl 09 18 9 27 -
26/01 kl 10 61 7 68 -
26/01 kl 11 93 8 101 -
26/01 kl 12 104 10 114 -
26/01 kl 13 93 10 103 -
26/01 kl 14 62 11 73 -
26/01 kl 15 20 11 31 -
26/01 kl 16 -24 10 -14 -
26/01 kl 17 -61 8 -53 -
26/01 kl 18 -80 8 -72 -
26/01 kl 19 -78 6 -72 -
26/01 kl 20 -56 8 -48 -
26/01 kl 21 -20 6 -14 -
26/01 kl 22 24 6 30 -
26/01 kl 23 64 7 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 114 157 113 124
Laveste vannstand -61 -72 -42 -61 -78
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm