Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 85 10 95 -
27/01 kl 01 84 11 95 -
27/01 kl 02 62 14 76 -
27/01 kl 03 26 17 43 -
27/01 kl 04 -13 24 11 -
27/01 kl 05 -47 27 -20 -
27/01 kl 06 -66 28 -38 -
27/01 kl 07 -64 32 -32 -
27/01 kl 08 -42 33 -9 -
27/01 kl 09 -6 36 30 -
27/01 kl 10 38 39 77 -
27/01 kl 11 78 44 122 -
27/01 kl 12 103 47 150 -
27/01 kl 13 104 53 157 -
27/01 kl 14 82 56 138 -
27/01 kl 15 44 58 102 -
27/01 kl 16 -1 52 51 -
27/01 kl 17 -44 45 1 -
27/01 kl 18 -73 42 -31 -
27/01 kl 19 -83 41 -42 -
27/01 kl 20 -71 38 -33 -
27/01 kl 21 -42 35 -7 -
27/01 kl 22 -1 33 32 -
27/01 kl 23 43 32 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 114 157 113 124
Laveste vannstand -61 -72 -42 -61 -78
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm