Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 76 28 104 -
28/01 kl 01 88 24 112 -
28/01 kl 02 76 21 97 -
28/01 kl 03 46 19 65 -
28/01 kl 04 7 18 25 -
28/01 kl 05 -32 15 -17 -
28/01 kl 06 -60 13 -47 -
28/01 kl 07 -69 12 -57 -
28/01 kl 08 -56 11 -45 -
28/01 kl 09 -27 9 -18 -
28/01 kl 10 14 6 20 -
28/01 kl 11 57 5 62 -
28/01 kl 12 91 7 98 -
28/01 kl 13 105 8 113 -
28/01 kl 14 95 11 106 -
28/01 kl 15 65 11 76 -
28/01 kl 16 22 13 35 -
28/01 kl 17 -22 15 -7 -
28/01 kl 18 -59 17 -42 -
28/01 kl 19 -79 18 -61 -
28/01 kl 20 -78 24 -54 -
28/01 kl 21 -58 30 -28 -
28/01 kl 22 -23 34 11 -
28/01 kl 23 20 35 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 114 157 113 124
Laveste vannstand -61 -72 -42 -61 -78
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm