Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 95 113 104 -
28/01 kl 01 104 123 112 -
28/01 kl 02 90 109 97 -
28/01 kl 03 58 77 65 -
28/01 kl 04 18 34 25 -
28/01 kl 05 -23 -8 -17 -
28/01 kl 06 -50 -37 -47 -
28/01 kl 07 -59 -45 -57 -
28/01 kl 08 -49 -32 -45 -
28/01 kl 09 -23 -4 -18 -
28/01 kl 10 18 39 20 -
28/01 kl 11 59 84 62 -
28/01 kl 12 92 119 98 -
28/01 kl 13 106 135 113 -
28/01 kl 14 97 130 106 -
28/01 kl 15 67 102 76 -
28/01 kl 16 25 60 35 -
28/01 kl 17 -17 17 -7 -
28/01 kl 18 -54 -19 -42 -
28/01 kl 19 -71 -37 -61 -
28/01 kl 20 -67 -36 -54 -
28/01 kl 21 -44 -13 -28 -
28/01 kl 22 -7 25 11 -
28/01 kl 23 39 69 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 118 161 135 135
Laveste vannstand -61 -78 -49 -71 -85
Avvik gult nivå -71 -46 -3 -29 -29
Avvik orange nivå -86 -61 -18 -44 -44
Avvik rødt nivå -96 -71 -28 -54 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm