Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 19 37 28 -
28/01 kl 01 16 35 24 -
28/01 kl 02 14 33 21 -
28/01 kl 03 12 31 19 -
28/01 kl 04 11 27 18 -
28/01 kl 05 9 24 15 -
28/01 kl 06 10 23 13 -
28/01 kl 07 10 24 12 -
28/01 kl 08 7 24 11 -
28/01 kl 09 4 23 9 -
28/01 kl 10 4 25 6 -
28/01 kl 11 2 27 5 -
28/01 kl 12 1 28 7 -
28/01 kl 13 1 30 8 -
28/01 kl 14 2 35 11 -
28/01 kl 15 2 37 11 -
28/01 kl 16 3 38 13 -
28/01 kl 17 5 39 15 -
28/01 kl 18 5 40 17 -
28/01 kl 19 8 42 18 -
28/01 kl 20 11 42 24 -
28/01 kl 21 14 45 30 -
28/01 kl 22 16 48 34 -
28/01 kl 23 19 49 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 18 18 59 49 50
Laveste værets virkning 9 -1 4 1 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm