Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 59 39 98 -
29/01 kl 01 82 38 120 -
29/01 kl 02 82 42 124 -
29/01 kl 03 61 40 101 -
29/01 kl 04 26 38 64 -
29/01 kl 05 -13 38 25 -
29/01 kl 06 -47 35 -12 -
29/01 kl 07 -66 32 -34 -
29/01 kl 08 -64 27 -37 -
29/01 kl 09 -43 26 -17 -
29/01 kl 10 -8 27 19 -
29/01 kl 11 33 25 58 -
29/01 kl 12 72 22 94 -
29/01 kl 13 97 19 116 -
29/01 kl 14 99 19 118 -
29/01 kl 15 79 16 95 -
29/01 kl 16 44 12 56 -
29/01 kl 17 0 9 9 -
29/01 kl 18 -40 6 -34 -
29/01 kl 19 -69 3 -66 -
29/01 kl 20 -78 0 -78 -
29/01 kl 21 -67 -1 -68 -
29/01 kl 22 -41 -2 -43 -
29/01 kl 23 -3 -2 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 114 157 113 124
Laveste vannstand -61 -72 -42 -61 -78
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm